fbpx

Jobbreisen® Viken

Nå åpner vi ny runde for søknader til Jobbreisen® Viken. Et mentoring- og utviklingsprogram for innvandrere med høy utdannelse, bosatt i Viken. Programmet er tidligere gjennomført i 2018 og 2019 i regi av Contento AS, med støtte fra IMDI. I år vil programmet gjennomføres av Contento og Bærum International Hub med støtte fra Viken fylkeskommune.

Søk nå!
Jobbreisen® er et mentoring- og utviklingsprogram for innvandrere med høy utdannelse. Programmet har som mål å bidra til at flere i denne målgruppen raskere kommer i jobb, eller får en riktigere jobb i forhold til sin kompetanse og utdannelse. Nå starter vi vårt tredje program; Jobbreisen® Viken

Samtlige kandidater melder at programmet har bidratt positivt til å ruste dem for norsk arbeidsliv, de fleste er kommet i relevant jobb.

Poeng for programmet i 2019 ble scoret av deltakerene som helhet, 9.2 av 10 poeng.

Kandidatene deltar på flere fagsamlinger med temaer som kulturelle koder, selvledelse, kommunikasjon, egenpresentasjon, intervjutrening, egenmotivasjon, mettverksbygging og effektiv bruk av LinkedIn i jobbsøkingen. I tillegg deltar de på nettverkssamlinger og får oppgaver mellom samlingene. Alle får en egen mentor fra næringslivet som følger de og veileder gjennom hele programmet. 

Søknadfristen er 28. oktober, og oppstart primo november. Programmet går til og med april 2021, med mulighet for forlengelse.

Det ligger mer informasjon og søknadsskjema på www.jobbreisen.com. Kandidatene må være bosatt i Viken, ha godkjent høyere utdanning, og bestått B2 nivå i norsk, alle delprøver (søkere som ved søknadsdato ikke har bestått B2 skriftlig, men som har bestått de tre andre delprøvene og vil ta examen i B2 skriftlig i løpet av kort tid, vil kunne vurderes).


Vi vil også søke å knytte traineeplasser til programmet, så deltakerne kan få relevant arbeidserfaring raskt.

Share:

More Posts

Oslo International Hub, TREND i Tyskland

I dag deltar Olso International Hub det strategiske partnerskapsmøte fra TREND (Training Refugees in Entrepreneurial Skills in Digital Devices) prosjektet i Tyskland. TREND er ledet

Search by category

Sing to our newsleters and never miss another great news from the Hub